دسته: درباره ما

ایده ها و استارت آپ

درباره ما

استارت آپ چیست؟

ب رضا تجری

استارت آپ چیست؟
استارت آپ یا همان کسب و کار نو پا الزاما طراحی و ساخت یک نرم افزار یا سایت
و یا یک اپلیکیشن نیست.
اما واقعا استارت آپ چیست؟
و برای چه زمان هایی کار می کند؛ بیایید بیشتر آشنا

بیشتر بخوانید